LEVEL 4 - LỚP ADVANCED

Chi tiết khóa học

Các bạn học viên tìm đến cấp độ này khi đã rất giỏi rồi nhưng lại có nhu cầu chuyên sâu để cho nhóm đi công tác nước ngoài, cho mục đích đặc biệt phục vụ cho công việc tại các tập đoàn hay công ty đa quốc gia, công ty nước ngoài hay cho việc tăng kỹ năng, kiến thức giảng dạy tiếng anh

CẤP ĐỘ ADVANCED KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ GIẢM HỌC PHÍ

Nhận xét về khóa học