Sự Kiện Speaking Trong Khu Vực Thành Phố

Kỷ lục offline 09/12/2018 (Xem chi tiết)

Nhờ sự nhiệt tình của các bạn mà buổi ngoại khóa được tổ chức vào ngày 9/12 vừa rồi đã có hơn 70 bạn tham gia, một con số đáng kinh ngạc. Yeahhh!

--------------------------------

Offline lần n + 9 (Xem chi tiết)

CLB Luyện Nói và Phản Xạ Tiếng Anh Qua Game


--------------------------------

Offline lần n + 8  (xem chi tiết)

Mong đợi và hào hứng!

--------------------------------

Thực hành Speaking tại lớp (xem chi tiết)

Cơ hội thực hành tiếng Anh cực nhiều, vào lớp học không lo không được nói tiếng Anh.

ues.edu.vn