Tìm khóa học

Các khóa học

Level 1 - Lớp Discovery

Level 1 - Lớp Discovery

Lớp Discovery dành cho các bạn mất gốc tiếng anh, mất căn bản, thiếu từ vựng trầm trọng, kỹ năng nghe kém,... và chưa có phản xạ khi giao tiếp,...
Level 2 - Lớp Survival

Level 2 - Lớp Survival

Dành cho các bạn có khả năng giao tiếp cơ bản tương đối rồi nhưng chưa tốt, cần cài thiện kỹ năng nghe, tăng vốn từ vựng, cụm từ, câu,...
LEVEL 3 - LỚP THRESHOLD

LEVEL 3 - LỚP THRESHOLD

Lớp nâng cao dành cho các bạn đang giao tiếp tốt, hướng đến hoàn thiện tiếng anh của mình tuyệt đối.Sau khóa học bạn sẽ đạt được:- Duy trì một cuộc...
LEVEL 4 - LỚP ADVANCED

LEVEL 4 - LỚP ADVANCED

Các bạn học viên tìm đến cấp độ này khi đã rất giỏi rồi nhưng lại có nhu cầu chuyên sâu để cho nhóm đi công tác nước ngoài, cho...