Bộ Truyện Conan Tiếng Anh

Đăng bởi United English Of Saigon Ngày đăng: 05/03/2019

Sau khi đọc xong bộ truyện, mình tin rằng các bạn sẽ có rất nhiều từ, câu, và ngữ cảnh để áp dụng trong thực tế. Nhiều bạn đọc xong thấy giao tiếp rất phong phú, không còn trường hợp "không biết nói già" nữa. 

UES thân gửi tặng các bạn, chúc các bạn ngày càng giỏi tiếng anh!


Tải về TẠI ĐÂY