Những tính từ tiếng Anh thông dụng

Đăng bởi United English Of Saigon Ngày đăng: 22/01/2019


Xem thêm bài viết được quan tâm nhiều:

Sự kiện Speaking trong khu vực thành phố

Những team building và trip mà học viên say mê tại UES


UES xin chia sẻ cho các bạn một số tính từ thông dụng trong tiếng Anh giúp bạn mô tả người, nơi chốn và đồ vật.big

to

small hoặc little

nhỏ

fast

nhanh

slow

chậm

good

tốt

bad

xấu

expensive

đắt

cheap

rẻ

thick

dày

thin

mỏng

narrow

hẹp

wide

rộng

broad

rộng

loud

ầm ĩ

quiet

im lặng

intelligent

thông minh

stupid

ngốc nghếch

wet

ướt

dry

khô

heavy

nặng

light

nhẹ

hard

cứng

soft

mềm

shallow

nông

deep

sâu

easy

dễ

difficult

khó

weak

yếu

strong

khỏe

rich

giàu

poor

nghèo

young

trẻ

old

già

long

dài

short

ngắn

high

cao

low

thấp

generous

hào phóng

mean

keo kiệt

true

đúng sự thật

false

sai sự thật

beautiful

đẹp

ugly

xấu

new

mới

old

happy

vui

sad

buồn

safe

an toàn

dangerous

nguy hiểm

early

sớm

late

muộn

light

nhẹ

dark

tối

open

mở

closed hoặc shut

đóng

tight

chặt

loose

lỏng

full

đầy

empty

trống rỗng

many

nhiều

few

ít

alive

còn sống

dead

đã chết

hot

nóng

cold

lạnh

interesting

thú vị

boring

nhàm chán

lucky

may mắn

unlucky

kém may mắn

important

quan trọng

unimportant

không quan trọng

right

đúng

wrong

sai

far

xa

near

gần

clean

sạch

dirty

bẩn

nice

đẹp

nasty

bẩn thỉu

pleasant

dễ chịu

unpleasant

không dễ chịu

excellent

xuất sắc

terrible

kinh khủng

fair

công bằng

unfair

bất công

normal

bình thường

abnormal

bất bình thường