Những câu câu tiếng Anh dùng để sắp xếp cuộc hẹn

Đăng bởi United English Of Saigon Ngày đăng: 25/12/2018


Xem thêm bài viết được quan tâm nhiều:

Sự kiện Speaking trong khu vực thành phố

Những team building và trip mà học viên say mê tại UES


Trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày, chúng ta thường phải sử dụng những câu hẹn để sắp xếp một buổi gặp mặt hay đi chơi với ai đó. Hãy cùng UES xem lại những mẫu câu đề nghị, khước từ, hay đồng ý cuộc hẹn phổ biến trong Tiếng Anh nhé. Những câu tiếng Anh này rất hữu ích nếu bạn muốn mời ai đó đi chơi hoặc sắp xếp địa điểm và thời gian gặp nhau.Nói gì để rủ rê bạn bè đi chơi hay hẹn gặp một ai đó?

1. Are you up to anything this evening?       

Cậu có bận gì tối nay không?

2. Have you got any plans for …?     

Cậu đã có kế hoạch gì cho … chưa?

this evening: tối nay

tomorrow: ngày mai

the weekend: cuối tuần này

3. Are you free …?      

Cậu có rảnh … không?

this evening: tối nay

tomorrow afternoon: chiều mai

tomorrow evening: tối mai

4. What would you like to do this evening?

Tối nay cậu muốn làm gì?

5. Do you want to go somewhere at the weekend? 

Cậu có muốn đi đâu vào cuối tuần không?

6. Would you like to join me for something to eat?

Cậu có muốn đi ăn cùng tớ không?

7. Do you fancy going out tonight?  

Cậu có muốn đi chơi tối nay không?

8. Sure.

Chắc chắn rồi.

9. I'd love to.     

Mình rất thích.

10. Sounds good.

Nghe được đấy.

11. That sounds like fun .

Nghe hay đấy.

12. Sorry, I can't make it.

Tiếc quá, mình không đi được rồi.

13. I'm afraid I already have plans.     

Mình e là mình đã có kế hoạch khác rồi.

14. I'm too tired.

Mình mệt lắm.

15. I'm staying in tonight.         

Tối nay mình ở nhà.

16. I've got too much work to do.        

Mình còn phải làm nhiều việc lắm.

17. I need to study.

Mình phải học bài.

18. I'm very busy at the moment.         

Hiện giờ mình bận lắm.Để sắp xếp thời gian và địa điểm cho buổi hẹn thì dùng những câu sau:

1. What time shall we meet?  

Mấy giờ thì mình gặp nhau?

2. Let's meet at eight o'clock. 

Mình hẹn nhau lúc 8 giờ nhé.

3. Where would you like to meet?    

Cậu thích mình gặp nhau ở đâu?

4. I'll see you … at ten o'clock.         

Mình sẽ gặp cậu … lúc 10 giờ nhé.

in the pub: ở quán rượu

at the cinema: ở rạp chiếu phim

5. I'll meet you there.  

Mình sẽ gặp cậu ở đấy.

6. See you there!          

Hẹn gặp cậu ở đấy nhé!

7. Let me know if you can make it.   

Báo cho mình biết nếu cậu đi được nhé.

8. I'll call you later.      

Mình sẽ gọi cho cậu sau.

9. What's your address?          

Địa chỉ nhà cậu là gì?Những câu giao tiếp dùng khi gặp nhau tại điểm hẹn:

1. I'm running a little late.      

Mình đến muộn một chút.

2. I'll be there in … minutes.  

Mình sẽ đến trong vòng … phút nữa.

five: năm

ten: mười

fifteen: mười lăm

3. Have you been here long?  

Cậu đến lâu chưa?

4. Have you been waiting long?

Cậu đợi lâu chưa?