Động từ Nối (Linking Verbs) là gì? Cách sử dụng trong tiếng Anh

Đăng bởi United English Of Saigon Ngày đăng: 22/01/2019


Xem thêm bài viết được quan tâm nhiều:

Sự kiện Speaking trong khu vực thành phố

Những team building và trip mà học viên say mê tại UES


Định nghĩa về Động từ nối (Linking verbs), cách dùng và các động từ nối hay gặp. Hãy bạn hãy xem tại bài viết này nhé!1. Động từ nối là gì? (Linking verbs)

Động từ nối là các động từ dùng dùng để diễn tả trạng thái của chủ ngữ thay vì diễn tả một hành động.

Ví dụ:

- You seem happy. → You = happy → Bạn trông có vẻ hạnh phúc.

- She sounded more confident than she felt. → She = more confident → Cô ấy nghe có vẻ tự tin hơn là cô ấy cảm thấy.

- My father became a high school teacher at 22. → My father = high school teacher → Cha của tôi đã trở thành giáo viên trung học phổ thông ở tuổi 22.

 

Sau động từ nối là một tính từ hoặc một cụm danh từ:

- Train fares are likely to remain unchanged. = Vé tàu có thể sẽ không đổi.
→ Sau động từ nối remain là tính từ unchanged.

- They remained good friends in spite of their quarrel. = Họ vẫn là bạn tốt dù đã cãi vã.
→ Sau động từ nối remain là cụm danh từ good friends.

 

2. Một số động từ nối thường gặp

Một số động từ nối thường gặp là:

feel : cảm thấy

look : trông có vẻ

sound : nghe có vẻ

smell : ngửi thấy có vẻ

taste : nếm có vẻ

appear : trông có vẻ

seem : có vẻ

prove ; hoá ra

grow : lớn lên

remain : giữ nguyên

stay : giữ nguyên

turn : trở nên

become : trở nên

Ví dụ:

- I feel sorry for his loss.
Tôi cảm thấy rất tiếc trước sự mất mát của anh ấy.

- Dinner smells good.
Bữa ăn tối ngửi có vẻ ngon.

- The company is growing bigger and bigger.
Công ty ngày càng lớn mạnh hơn.

- He never stays angry for long.
Anh ấy không bao giờ tức giận quá lâu.

- The weather has turned cold.
Trời đã trở lạnh.