Cách để liên kết ý tưởng (Linking ideas) trong bài Writing và Speaking IELTS

Đăng bởi United English Of Saigon Ngày đăng: 04/01/2019


Xem thêm bài viết được quan tâm nhiều:

Sự kiện Speaking trong khu vực thành phố

Những team building và trip mà học viên say mê tại UES


Trong các bài thi IELTS, khi trình bày câu trả lời hoặc bài viết dài thì điều quan trọng là bạn phải biết cách sắp xếp và liên kết các ý tưởng với nhau sao cho mạch lạc và để giám khảo có thể nắm bắt được cấu trúc bài của bạn một cách dễ dàng hơn.

Vì vậy trong bài viết này, UES sẽ giới thiệu cho các bạn một số cách liên kết phổ biến để bạn có thể hoàn thành một bài Speaking hay Writing một cách logic nhé.

 


1. Cách đưa ra ý tưởng đầu tiên (Introduce your first point)

– To start with/First of all, I’d like to look at …

 

2. Kết thúc một ý tưởng (Finish a point)

– Those are the main points on …

– That’s all I have to say about …

– Now we’ve looked at …

 

3. Đưa ra ý tưởng mới (Start a new point)

– Now let’s turn to …

– Now let’s move on to …

– Now I’d like to consider …

– Next we come to …

– The next point I’d like to make is …

 

4. Dẫn lời đến ý tưởng đã nói trước đó (Refer to what you have said)

– As I said at the beginning …

– I told you a few moments ago that …

– In the first part of my talk, I said …

– As I’ve already said, …

– As I mentioned earlier, …

 

5. Dẫn lời đến ý tưởng sẽ nói (Refer to what you will say)

– I’ll come to that later.

– I’ll return to this point in a few minutes.

– … and I’ll talk about this in the next part of my presentation.

 

6. Tóm tắt ý tưởng của cả bài (Summarize)

– So now I’d just like to summarize the main points.

– In brief, we have looked at …


UES chúc bạn hoàn thành kì thi IELTS của mình với mức điểm như ý!